Dluhopisové podílové fondy | Investování do podílových fondů
 

Objednejte si schůzku

 

Jméno
Příjmení
E-mail
Text
 

Dluhopisové podílové fondy

Jsou v mnohém podobné fondům peněžního trhu. Investují však do dluhopisů s delší splatností. Proto hlavní charakteristikou je, že průměrná splatnost dluhopisů zahrnutých v majetku je delší než 1 rok.

Co musíte vědět:

  • Hodnota pevně úročených dluhopisů, které tvoří obvykle většinu majetku fondů, se pohybuje proti pohybu úrokových sazeb. Pokud úroky klesají, majetek dluhopisového fondu nejčastěji roste, a naopak.
  • Investice nejsou pojištěny jako bankovní vklady.
  • Pokud podílové listy fondu nedržíte alespoň 36 měsíců, musíte ze zisku zaplatit daň z příjmů.

Jak rychle si můžete peníze vybrat

I zde platí, že ze zákona do 1 měsíce; v praxi však obvykle mnohem dřív – nejčastěji do týdne.

Kdy dluhopisové fondy použít

Dluhopisové fondy jsou vhodné pro investiční horizont 3 – 5 let, pokud nechcete spekulovat. Jinak řečeno, pokud chcete mít velkou míru pravděpodobnosti, že hodnota Vaší investice na konci investičního horizontu nebude nižší, než na počátku.

Na horizontu 5 let se již nabízejí jako alternativa akcie reprezentované např. akciovými podílovými fondy (budeme-li tedy alespoň vycházet z historických zkušeností). Pokud však na pětiletý horizont akcie zvolíte, nesete vysokou pravděpodobnost ztráty. Takové řešení je tedy vhodné spíše pro investory se stabilními příjmy. Při kratších investičních horizontech je navíc riziko ztráty u akcií ještě vyšší.

Investiční horizont

Investoři se stabilními příjmy

Investoři s nestabilními příjmy

1 rok

Spíše ne, hrozí riziko ztráty při růstu sazeb.

Spíše ne, hrozí riziko ztráty při růstu sazeb.

2 – 3 roky

Ano, spíše ano.

Ano, spíše ano.

4 – 5 let

Ano

Ano, spekulativně je možné poohlédnout se po výnosnějších rizikovějších aktivech

5 – 7 let

Ano, alternativou může být stavební spoření, ale pozor na delší výpovědní dobu.

Ano, spekulativně možno jiné rizikovější, výnosnější investice, např. akcie, vhodné je stavební spoření.

8 – 10 let

Ano

Ano

10 – 15 let

Ano, ale plnohodnotně lze použít i jiné investice, např. akcie.

Ano

15 – 30 let

Ne, nejspíše ne. Investoři se stabilní m lidským kapitálem si mohou dovolit investovat rizikověji s potenciálem vyššího výnosu

.

Ano; v případě získání stabilních příjmů v budoucnosti lze přejít na akcie..

Kdy dluhopisové fondy nepoužívat

V inflačním prostředí, tj. v prostředí záporných reálných úrokových sazeb. Zde jsou vhodná nepeněžitá aktiva (nemovitosti) v některých situacích např. „domácí“ akcie či aktiva v cizích měnách.

Upozornění

Jakékoli informace na této stránce nejsou investičním doporučením.