Investiční životní pojištění | Investování do podílových fondů
 

Objednejte si schůzku

 

Jméno
Příjmení
E-mail
Text
 

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je typem pojištění tzv. „na smrt a na dožití“. Znamená to, že pojišťovna vyplatí pojistnou částku jak v případě smrti, tak v případě, že se pojištěný dožije sjednaného okamžiku (dne). Investiční životní pojištění je pojištění se spořením.

„Pohled pod pokličku“ investičního životního pojištění

U investičního životního pojištění je pevně sjednána pojistná částka pouze na riziko úmrtí. Výše pojistné částky vyplacené klientovi v případě dožití u investičního životního pojištění již ale předem pevně sjednána není. U investičního životního pojištění má totiž klient možnost určit, jakým způsobem bude investována část pojistného, která je určena na spoření. Jelikož tedy u investičního životního pojištění obvykle není pevně dána míra zhodnocení investic, není ani pevně stanovena pojistná částka na dožití. Není totiž možné předem říct, kolik si klient naspoří.

Je investiční životní pojištění výhodné?

Investiční životní pojištění se na trzích rozšířilo v 90. letech. Klientům mělo poskytovat – na rozdíl od kapitálového životního pojištění, poskytujícího pevné nízké výnosy – možnost investovat do dlouhodobých investičních nástrojů – zejména akcií, jejichž investiční horizont odpovídá (obvykle dlouhé) době trvání investičního pojištění. Zpočátku s sebou investiční životní pojištění neslo i nižší náklady – poplatky pojišťovně. Dnes jsou poplatky za investiční životní pojištění obvykle velmi vysoké. Jedinou cestou, jak z nich uniknou, je nastavit si spořící složku pojištění co nejníže.

Výhody investičního životního pojištění

  • Výhodou v porovnání s kapitálovým životním pojištěním je, že investiční životní pojištění alespoň umožňuje klientům investovat do aktiv, jejichž investiční horizont odpovídá obvykle dlouhé době trvání pojištění – několik desítek let.
  • Prostřednictvím investičního životního pojištění nabízejí pojišťovny obvykle nejširší a nejkvalitnější nabídku připojištění, kterou k rizikovému ani kapitálovému pojištění nenabízejí.

Nevýhody investičního životního pojištění

  • Vysoké poplatky, není-li investiční životní pojištění nastaveno na minimální spoření.
  • Výnosnost podílových fondů, do kterých obvykle klienti mohou prostřednictvím investičního životního pojištění investovat, téměř vždy zaostává za jejich benchmarky.
  • Do podílových fondů, do kterých může klient investovat prostřednictvím investičního životního pojištění, může obvykle investovat přímo s nižšími poplatky.

Zajímá Vás víc? Více zajímavých informací o investičním životním pojištění a životním pojištění obecně získáte na www.smysluplnezivotnipojisteni.cz.

Upozornění

Jakékoli informace uvedené na této stránce nejsou investičním doporučením.