Fondy peněžního trhu | Investování do podílových fondů
 

Objednejte si schůzku

 

Jméno
Příjmení
E-mail
Text
 

Fondy peněžního trhu

Z uživatelského hlediska jsou fondy peněžního trhu podobné spořícím účtům. Z právního pohledu však mají několik zásadních rozdílů:

  • Investice do podílových fondů nejsou pojištěny jako bankovní vklady.
  • Zisky z investic do podílových fondů je nutno zdanit, pokud podílové listy nedržíte alespoň 36 měsíců. Kvůli investicím do podílových fondů byste tedy v takovém případě měli podat daňové přiznání.
  • Investování do fondů peněžního trhu je obvykle spojeno s vyššími poplatky, než jsou poplatky u spořících účtů.
  • „Výběr peněz“ trvá často déle, než výběr peněz ze spořícího účtu – mnohdy i 14 dnů.

Jistý, ale nízký výnos

Fondy peněžního trhu jsou charakteristické tím, že je průměrná doba splatnosti cenných papírů, které drží, kratší než 1 rok.

Fondy peněžního trhu přitom investují nejčastěji do krátkodobých dluhopisů vydávaných zejména národními bankami a státy. Díky chronicky deficitním státním financím naší země je nabídka takových dluhopisů na českém trhu pravidelně doplňovaná :-(. Od fondů peněžního trhu tak můžete očekávat stabilní, avšak dlouhodobě podprůměrný, výnos obvykle nejvýše na úrovni inflace.

Co musíte ještě vědět

Investice do fondů peněžního trhu tak může být sporná v období vysoké inflace, kdy může být vhodné volit alternativu např. v obdobných aktivech denominovaných v cizích měnách.

Jak rychle si můžete peníze vybrat

Zákon stanoví lhůtu pro tzv. zpětný odkup podílových listů nejdéle 1 měsíc. Jelikož fondy peněžního trhu beztak drží rychle zpeněžitelná, tzv. likvidní aktiva, obdržíte v praxi své peníze obvykle během jednoho týdne.

Kdy fondy peněžního trhu použít - vhodný investiční horizont

Fondy peněžního trhu se hodí pro uložení peněz, které potřebujete mít rychle k dispozici a nemůžete si dovolit krátkodobé silné výkyvy hodnoty investice. Vhodný investiční horizont pro fondy peněžního trhu je tedy 1 rok. Delší horizont je vhodný pouze v odůvodněných případech – obava z poklesu hodnoty jiné investiční příležitosti, očekávaný růst reálných úrokových sazeb (úrokových sazeb pod „odečtení“ inflace) apod.

Vhodný investiční horizont

Investoři se stabilními příjmy

Investoři s nestabilními příjmy

1 rok

Ano

Ano

2 – 3 roky

Ano, v odůvodněných případech

Ano, v odůvodněných případech

4 – 5 let

Ano, ve velmi odůvodněných případech

Ano, ve velmi odůvodněných případech

Delší než 5 let

Obvykle ne, získáváte „zbytečně nízký výnos“ při zvolené míře rizika. Ke zvážení by již mohly být dluhopisové fondy.

Obvykle ne, získáváte „zbytečně nízký výnos“ při zvolené míře rizika. Ke zvážení by již mohly být dluhopisové fondy.

Kdy fondy peněžního trhu nepoužít

  • Při investičním horizontu delším než 1 rok jsou již ke zvážení i jiné příležitosti. Nejvíce se nabízejí dluhopisy, resp. dluhopisové fondy.
  • Při investici kratší než 36 měsíců je nevýhodou daň z příjmu.
  • V prostředí nízkých nebo záporných reálných úrokových sazeb, tj. v prostředí, kdy je inflace výrazně vyšší než nominální úrokové sazby.

Upozornění

Jakékoli informace na této stránce nejsou investičním doporučením.